Vedtekter

Vedtektene er under oppdatering, men finnes i komplett form her: https://www.piratpartiet.no/vedtekter-2/