Sentralstyret

Innovasjon- og teknologipartiet
2023

Leder: Svein Mork Dahl

Oppnevnt av Fylkesmannen i Agder som fast profesjonell representant og verge, er leder i Sakkyndig Ankenemnd og nestleder i Klageutvalget i Arendal kommune.

Nestleder (org.): Olav Handeland

Avdelingsleder hos Trene Sammen, utdanningsbakgrunn fra blant annet matematikk, fysikk, kjemi, og IT. Teknologientusiast, gamer, og travel far til tre.

Styremedlem: Thomas Gramstad

Leder i Oslo fylkesstyre og medlem av sentralstyret.

Nestleder (pol.): Kari Toreskaas

Styremedlem: Ståle Olsen

Styremedlem: William Thanoothong Svendsen

Varamedlem: Linda Tørklep

Varamedlem: Lars Anshus Stormo

Varamedlem: Olve Austlid