Prosjekter

Vi har til en hver tid prosjekter og aktiviteter som jobbes med på ulike deler av landet. Det vil være anledning til å bidra, aktuell informasjon finner du her.