Individ og personvern

Innovasjon- og teknologipartiet vil bevare og utvide de grunnleggende rettighetene alle individer har.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Innovasjon- og teknologipartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.

Innovasjon- og teknologipartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.

Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene.

Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

Innovasjon- og teknologipartiet vil:

 • Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur.
 • Sikre ytringsfriheten.
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
 • Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), ikke-avlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 • Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige.
 • På flyplasser skal det tilbys gratis drikkevann etter sikkerhetskontrollen.
 • Ikke tillate «nakenskanning» på flyplasser.
 • Gjøre kildevernet absolutt.
 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel i inntil seks år.
 • Forsvare retten til bruk av anonyme sosiale nettverk og kommunikasjonstjenester.
 • Forsvare retten til bruk av kryptografi og privat peer-to-peer-kommunikasjon.
 • Støtte opp om nye kryptografi­baserte løsninger som gir individet kontroll over sin egen sensitive informasjon og identitet
 • Benytte åpne, blokkjede-­baserte avstemningsverktøy til å kjøre rådgivende avstemninger om aktuelle saker
 • Det skal opprettes et uavhengig varslerombud.
 • Ha igangsatt en NOU (Norges offentlige utredninger) om konsekvensene av forrige lovendring rundt sexkjøp. Utredningen må skje i samarbeid med sexarbeidernes brukerorganisasjoner

Norske skytjenester

Den samlede nasjonale avhengigheten av utenlandske leverandører av skytjenester er for stor og vi har ikke tilstrekkelig nasjonal kontroll, ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Vi mener et av svarene må være at staten bygger opp egne skytjenester for offentlig sektor, slik de gjør i flere andre land.