Fiskeri og landbruk

Fiskeriressursene skal eies og forvaltes av det norske folk i fellesskap, og vi skal høste ressursene på en miljøvennlig og bærekraftig måte til gode både for dagens og kommende generasjoner.

Fiskeriforvaltningen skal sørge for å forvalte ressursene og fiskeritillatelsene på en måte som ikke bidrar til unødvendig internasjonal eller nasjonal sentralisering. Innovasjon- og teknologiparitet vil føre en politikk som bidrar til økt videreforedling i Norge, fornyelse av industrien, nye arbeidsplasser, og lønnsomme bedrifter.

Innovasjon- og teknologipartiet vil føre en kostnadseffektiv jordbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, tilstrekkelig nasjonal selvforsyning, økt verdiskaping og nødvendig utvikling av sektoren.